Selectie
Mede gelet op de wensen van de luchtvaartmaatschappijen moeten aan een vliegopleiding zware eisen worden gesteld. Daarbij valt in het bijzonder te denken aan een goede selectie, ten einde vast te stellen of de aspirant leerling in staat kan worden geacht de studie en praktische vliegtraining te voltooien, maar ook of hij/zij over alle kwaliteiten beschikt om na afloop van de studie als vlieger werkzaam te zijn.

Toelatingseisen en Selectieprocedure

Alvorens men kan beginnen met de opleiding tot verkeers- en beroepsvlieger is het van belang te weten of men medisch en psychisch in orde wordt bevonden. Een groot deel van deze selectie zal buiten ons om gaan om deze zo onafhankelijk mogelijk te laten verlopen.

Vooropleiding en Leeftijd

De kandidaat moet minimaal in het bezit zijn van het HAVO diploma, met de vakken Engels, Wiskunde B en Natuurkunde, of andere opleiding op gelijkwaardig niveau gevolgd hebben. Om met de opleiding van start te kunnen gaan is een minimale leeftijd van 17 jaar vereist.
Gelet op de kansen in de arbeidsmarkt is een maximale leeftijd van 29 jaar voor de ATPL opleiding aanvaardbaar,
Liggen uw wensen in de luchtvaart ergens waarbij de leeftijd minder
van belang is, dan wordt hier in het kennismakingsgesprek nader op ingegaan.

Kennismakingsgesprek

Omdat de opleiding tot verkeers- en beroepsvlieger, zowel voor wat betreft de theorie als de praktijk een redelijk zware studie is, wordt er bij het kennismakingsgesprek vooral gelet op de motivatie van de kandidaat. Een grote dosis doorzettingsvermogen, initiatief en discipline zal noodzakelijk zijn om de brevetten te behalen.
Vliegmedische en Psychologische keuring

Voordat men met de opleiding van start kan gaan is een met goed gevolg afgelegde vliegmedische keuring van groot belang.
Deze keuring vindt plaats in een "Aviation Medical Center", welke op diverse plaatsen in Nederland kan worden afgenomen. De keuring zal 1 dagdeel in beslag nemen. Naast een vliegmedische keuring is een, met positief resultaat afgelegde psychologische- sensomotorische test van groot belang om uw kansen op het met succes afronden van een dergelijk zware opleiding in te kunnen schatten en uw plaatsingskansen binnen een maatschappij te vergroten. Deze test vindt plaats bij een "Aviation Human Factor Center" en kan op diverse plaatsen in Nederland worden afgenomen.

Simulator en Vliegaanlegtest

Op grond van een vluchtsimulatie wordt voor elke kandidaat individueel een testprogramma op een vluchtnabootser (flightsimulator) samengesteld. Deze zal op de locatie van de N.A.V. worden afgenomen op onze eigen flightsimulator welke tevens tijdens de opleiding wordt gebruikt voor opleidingsdoeleinden. De simulatortest dient als basis voor het praktische deel van het vliegonderzoek, welke 1 dagdeel in
beslag zal gaan nemen. Bij deze test wordt u door ervaren instructeurs beoordeeld op uw praktische
aanleg voor het beroep van verkeersvlieger.