PPL (A)
Sport brevet


U heeft interesse om te gaan vliegen.
Eisenpakket voor afgifte van het sportbrevet:
· minimum leeftijd voor het sportbrevet (PPL A) 17 jaar
· medisch goedgekeurd zijn
· tenminste 45 uren vliegtijd ervaring
· het succesvol afleggen van theoretische examens en een praktisch examen.

theoretische vakken:
1. algemene kennis luchtvaartuigen
2. beginselen van het vliegen
3. luchtvaartvoorschriften & radioprocedures
4. vluchtprestatie & -planning
5. menselijke prestaties en beperkingen
6. meteorologie
7. navigatie
8. operationele procedures
9. radioverbindingen

De volledige theorie kan binnen een jaar gevolgd worden. De gemiddelde "doorlooptijd" voor het behalen van het sportbrevet is anderhalf jaar.
Pittig qua studie, maar dat is het vliegen absoluut waard!
IR (A)
Instrument brevet


U leert u vliegen onder “instrument condities” om zo te kunnen vliegen onder  niet zicht omstandigheden.
Net nu u dacht te kunnen vliegen, merkt u, dat er nog een belangrijk aspect aan bod komt: het zich in een ruimte kunnen plaatsen en bewegen zonder visuele referentiemiddelen. U bent aangewezen op uw instrumenten in de cockpit en uw vermogen om de gegevens ervan snel en juist te interpreteren.
In de nacht vliegen en vliegen in IMC condities worden u helemaal vertrouwd gemaakt. Het maken van een Instrument Landing, ILS, is een standaard nadering voor u geworden.

De praktijk opleiding bestaat uit minimaal 50 uur instrumentvliegtijd. 20 uur van de 50 uur mag worden gedaan in FNPT 1 simulator.
Voor houder van een ICAO CPL(A) mag het minimaal benodigde uren aantal van 50, gereduceerd worden met 5 uur.

CPL (A)
Commercieel brevet


De puntjes op de i zetten.

U heeft bewezen te kunnen vliegen, maar het kan beter!
Naast het verbeteren van uw technische vaardigheden, wordt u getraind in niet-technische vaardigheden, zoals het nemen van juiste beslissingen in vluchtsituaties, communicatie, taakverdeling, gebruik van checklist en noodprocedures.Om te kunnen deelnemen aan de CPL opleiding moet u in het bezit zijn van een PPL en 150 uur vliegervaring hebben.
De theorie is gelijk als voor ATPL.
Het praktisch deel bestaat uit 25 vlieguren instructie. Als u reeds in het
bezit bent van een PPL met IR kan worden volstaan met 15 vlieguren
instructie.
Voor afgifte van het brevet geldt als ervaringseis 200 vlieguren waarvan
tenminste 100 uur als PIC (1e bestuurder).
Een CPL kan worden uitgebreid met diverse kwalificaties (ratings).